charlie.

18 tekstów – auto­rem jest char­lie..

Drzwi - część II.

Za­pew­ne kil­ko­ro z Was, czy­tel­ników, według ko­men­tarzy – chciałoby przeczy­tać ko­lejną część, a raczej poz­nać początek his­to­rii opo­wiada­nia „Drzwi”. Tak i pos­ta­nowiłam, po 3 la­tach, na­pisać i opo­wie­dzieć Wam jak to było [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 25 lutego 2016, 16:55

Słyszałeś? To trzask łama­nego serca. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 13 maja 2013, 18:38

Gdy­byśmy nie poz­na­li się ja­kiś czas te­mu.. te­raz ga­dałbyś in­nej, że nie pot­ra­fisz bez niej żyć. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 kwietnia 2013, 21:08

Przeszłość.

- Będę przy To­bie aż do śmier­ci, będę przy To­bie w trud­nych chwi­lach, na­wet gdy będzie już kom­plet­nie wszys­tko się wa­lić ja będę przy To­bie. Będę Twoim cichym aniołem, będę czu­wał, kochał [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 31 marca 2013, 11:26

Mo­ja dusza naj­wi­doczniej jeszcze nig­dy nie zos­tała ot­warta na rzeczywistość. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 marca 2013, 22:59

Prze­pełnia mnie jed­nak strach, że mogłabym Cię kiedyś stracić. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 13 marca 2013, 17:25

Tęskno­ta wyżera mi serce. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 10 marca 2013, 22:55

Dlacze­go tak trud­no wyrzu­cić Cię z pamięci?
Byłeś w mej głowie sta­now­czo, sta­now­czo za długo. Umrzyj. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 3 marca 2013, 18:41

Przy­wiązałam się do Ciebie, fakt. Ale to nie znaczy, że Cię kocham i poz­wa­lam na to byś się mną tak bez­czel­nie bawił. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 lutego 2013, 13:50

Se­ryj­ny mor­derca to mis­trz kłam­stwa. Ideal­nie. A więc jes­teś se­ryj­nym mordercą. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 23 lutego 2013, 19:59
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność